Konferencija - Kako postići veće učešće žena u vojnim snagama?
Datum objave: 09. 03. 2018 - 15:33

Konferencija - Kako postići veće učešće žena u vojnim snagama?

Pomoćnik ministrice za upravljanje personalom u Ministarstvu odbrane BiH Sead Muratović je danas u Sarajevu, tokom Konferencije „Regrutirati i zadržati najbolje žene (i muškarce)“ izjavio da su vrlo blizu tome da imaju 10 posto žena u Oružanim snagama BiH.

On je u izjavi medijima kazao da je Ministarstvo odbrane BiH od 2008. godine, u suštini, zamijenilo cijelokupni vojnički sastav.

- Poznato je da Oružane snage BiH imaju 5.000 vojnika. Mi smo u međuvremenu, približno, primili 5.000 vojnika. Unutar tog broja približno smo primili devet posto žena. Naš cilj je bio da imamo 10 posto žena u Oružanim snagama, kada smo deklarirali svoj cilj prije nekih osam godina - naveo je Muratović.

Kaže da su vrlo blizu tom cilju, te dodaje da je suštinski važno da Ministarstvo odbrane daje prednost kvalitetu u odnosu na kvantitet i najbolje građanke i građani BiH imaju priliku da se priključe OSBiH.

Ministarstvo odbrane BiH je, u saradnji s EUFOR-om i drugim partnerima, obilježilo 8. mart, Međunarodni dan žena, organiziranjem konferencije u čijem je fokusu pitanje motivacije i zadržavanja pripadnica Oružanih snaga (OS) BiH.

Tokom konferencije je rečeno da ovo nije tema o ženama ili muškarcima, nego je tema značajna za pitanje mira i sigurnosti. Učesnici konferencije razmjenjuju  iskustva o tome kako zadržati, motivirati pripadnike OSBiH da ostanu u sistemu.

- Vojna profesija je zahtjevna, teška, ali mlade građanke i građani BiH žele da se priključe OSBiH. Moramo osigurati optimalne uvjete da oni ostanu, da imaju priliku da razviju svoju karijeru. Ministarstvo odbrane treba da se afirmira kao atraktivan poslodavac i mi na tome radimo – zaključio je Muratović.       

Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner je napomenuo da, iako žene već jako dugo i izuzetno dobro službuju u vojnim snagama ovdje i širom svijeta, „ipak ih je još uvijek samo 10 posto od ukopnog broja vojnog osoblja i to je nešto što se mora promijeniti“.

- Zato smo se okupili danas na ovoj konferenciji gdje predstavnici različitih institucija, organizacija razgovaraju o načinima kako postići veće učešće žena u vojnim snagama - kazao je on.

Napomenuo je da je današnja konferencija organizirana s ciljem da predstavnici različitih zemalja i organizacija koje imaju ulogu u ovim sektorima u BiH dobiju priliku da nauče nešto novo jedni od drugih, da podijele različita rješenja do kojih su došli kada se radi o rješavanju ovog globalnog pitanja, a to je da se do maksimuma uključi i iskoristi potnecijal žena u odbrambenom i sigurnosnom sektoru.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg je kazao da u toj zemlji istinski vjeruju da je pitanje rodne jednakosti od izuzetne važnosti.

- Pitanje rodne jednakosti nije samo pitanje zastupljenosti u sektoru vanjske politike, odbrambenom sektoru, sektoru sigurnosti, već je isto tako pitanje i onoga šta mi radimo kada se radi o vanjskim poslovima, odbrambenim aktivnostima ili aktivnostima u sektoru sigurnosti - smatra on.

Po njegovim riječima, interne strukture, na primjer, u oružanim snagama moraju se dalje razvijati kako bi održavale princip rodne jednakosti.

Komandant Štaba NATO-a u BiH brigadni general Robert Huston je ocijenio da su perspektiva, iskustvo i znanje koje sa sobom žene donose od nemjerljive vrijednosti kada se radi o obavljanju njihovog posla, a to je očuvanje mira, u mirovnim operacijama.        

Kada se radi o Oružanim snagama BiH, ističe da je impresionoran onim što je vidio kada se radi o profesionalnom razvoju žena unutar OSBiH i ulozi koju one imaju, kako u BiH tako i njihovoj ulozi u operacijama podrške miru u kojima OSBiH učestvuju u inostranastvu.   

Brigadni general Huston je istaknuo da su OSBiH izuzetno profesionalna organizacija, a „uključivanje žena u njihov sastav i rad ih je učinilo još profesionalnijim i impresivnijim u očima njihovih partnera u međunarodnoj zajednici“.

Zamjenik šefa Delegacije EU U BiH  Khaldoun Sinno je naveo da je rodna jednakost  jedna od ključnih vrijednosti EU kako u pravnom tako i u etičnom smislu.

Kazao je da održiv ekonomski razvoj, mir i sigurnost mogu biti zagarantirani jedino kada se svima daju iste prilike i šanse.

- Na putu BiH ka Evropskoj uniji i u okvuri sadašnjeg procesa odgovaranja na pitanja, pitanje rodne jednakosti u BiH će biti ocjenjivano, jer to je jedna od naših ključnih vrijednosti – zaključio je Sinno.     

/ Sažetak