Održana 8. tradicionalna manifestacija u ST Gallenu
Datum objave: 25. 02. 2016 - 09:07

Održana 8. tradicionalna manifestacija u ST Gallenu "Noć uz GAM"

U subotu je 20. februara u St Gallenu u Džematu "Gazi Alijin mesdžid" održana 8 tradicionalna manifestacija "Noć uz GAM", na kojoj su pored domaćina bili brojni imami, gosti iz Švicarske i drugih država. Predsjednik IZB CH Džemal Fišeki, glavni imam IZB CH i Jasmin Demić za ovaj džemat kažu da je najbolji i najaktivniji u Švicarskoj, džemat koji prikupi najviše Zekata i Sadakatu-l-fitra, koji uskoro počinje graditi višefunkcionalan islamski centar. Pored njih bili su i gosti iz domovine, Nezim Halilović (Muderris), Admir Kapo predsjednik udruženja "Kupujmo koristimo domaće" i Adnan Bajrić saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA.

 

Imam ovog džemata Sijamhodžić Sabahudin koji se u dijaspori već duže vrijeme ističe po idejama i projektima u vezi praćenja novih trentova iz nauke, tehnike i dr. oblasi, pa tako djeca u mektebu prate svjetske online platforme za učenje, razne relevantne baze i dr. izvore, koriste se smartboardom, tabletima, a prepoznatljivi su i po projektu onlinemekteb.com. On se zahvalio džematlijama i gostima na posjeti, koja se mogla brojati u brojkama preko hiljadu ljudi. Predsjednik džemata Meho Šljivo je podsjetio na historijat džemata koji ima oko 300 porodica, sa 100 učenika u mektebu. Zahvalio vakifima na vakufu, nesebičnoj podršci i svim realiziranim projektima džemata koji ima FC "Sarajevo" koji se takmiči u regionalnoj ligi CH, koji ima kickbox i džudo klub čiji su treneri Zijad Rizvanović, evropski prvak i Nedžad Rastoder, prvak džudoa u Jugoslaviji.

 

Tokom prvog dijela programa osnovci i srednjoškolci iz mekteba i bosanske dopunske škole u Švicarskoj su imali nekoliko programskih izvedbi kako bi podsjetili na jezik, kulturu i tradiciju Bošnjaka. Bošnjaci su među najboljima ako ne i najbolji u Švicarskoj, EU i svijetu, po prilagođavanju, poštovanju zakona država u kojima žive, ali i očuvanja svoje vjere, jezika, kulture i tradicije.

U drugom dijelu programa obratio se Adnan Bajrić u ime Instituta i Udruženja Krajišnika te podsjetio na historijske činjenice u vezi agresije na RBiH i genocida nad Bošnjacima, te predstavio List "Krajiškog inata i ponosa", koji simbolizira genocid u dolinama Une i Sane odnosno Bosanske krajine, koji predstavlja obavezu pamćenja, inat zlu i zločincima, te obavezu ličnog i kolktivnog napredka i razvoja.

Admir Kapo, predsjednik KKD-a je rezimirao rad Udruženja od prepoznatljive zvijezde koja jasno i praktično ukazuje na domaći proizvod. On je predstavio rezultate kampanja "Upalimo svjetlo u BiH" i "Volio BiH" koja je u 2015. smanjila deficit od 663 miliona maraka, koji su ostali domaćim privrednicima i u državi. Također, izložio je i prikaz državnog deficita od 2000. do 2015. koji iznosi od 102 milijarde maraka, te se zahvalio dijaspori koja je taj deficit amortizovala toliko da je BiH jedna od najmanje zaduženih država u regionu, jer ima vanjski dug od 6 milijardi eura, Srbija od 26, Slovenija 42, a Hrvatska čak 55,6 milijardi eura.

Posljednji govornik koji je potpunio program bio je Muderris koji je govorio o svjesnosti Boga, praktičnog življenja islama od odnosa prema roditeljima, porodici, rodbini, do društva i država u kojima živimo. Podsjetio je na životne ideale koji zahtjevaju odricanja i borbu naglasivši prave vrijednosti koje dugoročno donose sreću i rahatluku u odnosu na materijalne stvari koje znaju zavarati sa privremenim zadovoljstvom.

Pored bogatog i višesatnog programa koji je sa odabirom govornika imao jasne poruke u vezi vjere, nacije, historije i ekonomije, koji je sa pažnjom popraćen, od svih uzrasta (od najmlađih do najstarijih). Na kraju se prisutnima teško rastajalo, pa su dugo ostali slušajući Kenana Mačkovića i prepričavajući poruke manifestacije da su Bošnjaci evropski muslimani i da Evropa gleda na njih kao prave predstavnike islama. Od Bošnjaka muslimana se očekuju nove progresivne ideje i projekte koji će Evropi i svijetu donijeti mir, sreću, zadovoljstvo, te da Bošnjacima u domovini i dijaspori treba pobjeda u nauci, tehnici, sportu i dr. oblastima kako bi vratili ponos naciji.

/ Sažetak