Prezentacija stipendija njemačkog parlamenta
Datum objave: 17. 09. 2015 - 09:53

Prezentacija stipendija njemačkog parlamenta

Prezentacija stipendija njemačkog parlamenta bit će održana u četvrtak u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

 

Prezentaciju će održati članica parlamenta Petra Ernstberger, zamjenik predsjednika Tehničkog univerziteta u Berlinu prof. dr. Hans-Ulrich Heiβ i rukovodilac Odjela za informiranje i rad s javnošću njemačkog saveznog parlamenta Sören Roos. 

Njemački parlament pruža mladim osobama priliku da radom kod jednog člana parlamenta u trajanju od 15 sedmica upoznaju njemački parlamentarni sistem i procese političkog odlučivanja, te da steknu praktična iskustva na području parlamentarnog rada. 

Internacionalna parlamentarna stipendija je namijenjena visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama koje imaju volju da zajedno s ostalim činiocima aktivno i odgovorno oblikuju demokratsku budućnost svoje zemlje. 

Informacije o IPS stipendijama su dostupne na web stranici: http://www.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/Stipendien/ips__seite.html,  saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

/ Sažetak