Priča za laku noć: Ljubav, zdravlje i uspjeh Gdje god je ljubav, tu su također zdravlje i uspjeh
Datum objave: 09. 07. 2015 - 23:29

Priča za laku noć: Ljubav, zdravlje i uspjeh

Žena je izašla iz kuće i vidjela tri starija muškarca sa dugim sivim bradama kako sjede u njenom dvorištu. Nije ih prepoznala. Rekla je: "Mislim da vas ne poznajem, ali vjerujem da ste gladni. Uđite u kuću i nešto pojedite."

"Je li suprug kod kuće?", pitali su.

"Ne", odgovorila je. "Vani je." 

"Onda ne možemo ući", odgovorili su. Uvečer, kad je suprug došao kući, rekla mu je šta se dogodilo. "Idi, reci im da sam kod kuće i pozovi ih unutra!" Žena je zaista otišla i pozvala starce da uđu.

"Ne možemo  zajedno ući u kuću," odgovorili su. "Zašto sad?", upitala je.

Jedan od staraca joj počne objašnjavati: "Njegovo ime je Zdravlje," rekao je i pokazao na jednoga prijatelja. Pokazujući na drugoga je rekao: "On je Uspjeh, a ja sam Ljubav." Na to je dodao: "Sada idi i dogovori se s mužem kojega od nas želite imati u vašem domu."

Žena je ušla u kuću i rekla mužu šta je rekao. Muž je bio oduševljen. "Divno!", rekao je. "Ako je tako, pozovimo Zdravlje. Neka uđe i napuni naš dom zdravljem!"

Žena se nije složila. "Dragi moj, zašto ne bismo pozvali Uspjeh?" Njihova kćerka je slušala u drugom kraju kuće. Priskočila je sa svojim prijedlogom: "Ne bi li bilo bolje pozvati Ljubav? Naš dom bi onda bio ispunjen ljubavlju!" "Poslušajmo njen savjet," rekao je muž ženi. "Idi i pozovi Ljubav, neka on bude naš gost."

Žena je otišla van i upitala: "Koji od vas je Ljubav? Molim Vas, uđite i budite naš gost."

Ljubav je ustao i počeo hodati prema kući. Ostala dva su u isti čas ustala i pošla za njim. Iznenađena, žena upita Zdravlje i Uspjeh: "Pozvala sam samo Ljubav, zašto vi ulazite?" Starci uglas odgovoriše: "Da si pozvala Zdravlje ili Uspjeh, druga dva bi ostala vani. Pozvala si Ljubav i gdje god ide on, i mi obojica idemo s njim. Gdje god je ljubav, tu su također zdravlje i uspjeh!"

/ Sažetak