Priča za laku noć: Insan "Insan je proklet, ne razumije koliko je sretan dok se ne nađe u goroj situaciji"
Datum objave: 05. 07. 2015 - 23:26

Priča za laku noć: Insan

Nekada davno, krenuli ljudi na put brodom. Taman što su isplovili iz luke kad se diže strašna bura. 

Jedan od putnika na brodu se toliko uplašio da je počeo plakati iz sveg glasa. Toliko je jaukao da je cijeli brod uznemirio. 

Neki predložiše da ga ubiju jer više nisu mogli da ga slušaju. Kapetan broda, skoro pa odluči da uvaži taj prijedlog, ali njegov pomoćnik reče: 

- "Ne! Pustite ga meni. Ja ću ga umiriti". 

Naredi mornarima da ga bace u more, što ovi bez oklijevanja učiniše. Ali čim je pao u more poče još jače urlikati. 
Nakon kratkog vremena, pomoćnik naredi da ga izvuku na palubu. Tako i bijaše. 

Našavši se na palubi, onaj hudnik leže u jedan ćošak ne puštajući avaza. 
Kad je kapetan upitao svog pomoćnika kako je znao da će ga smiriti, ovaj mu odgovori: 
- "Insan je proklet, ne razumije koliko je sretan dok se ne nađe u goroj situaciji".

/ Sažetak