''Mladi za evropsku budućnost Inicijativa, u koju je uključeno oko 40.000 mladih ljudi iz cijele Evrope, prve aktivnosti u BiH bi trebala imati narednog mjeseca
Autor: Fena
Datum objave: 26. 03. 2014 - 09:28

''Mladi za evropsku budućnost", inicijativa Evropskog parlamenta mladih u BiH

Grupa mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine pokrenula je inicijativu za osnivanje Evropskog parlamenta mladih u BiH (EYP). Inicijativa, u koju je uključeno oko 40.000 mladih ljudi iz cijele Evrope, prve aktivnosti u BiH bi trebala imati narednog mjeseca. 

Glasnogovornik projekta EYPBiH Senad Alibegović za Agenciju FENA kaže da su inicijativu pokrenuli mladi i perspektivni bh. studenati, spremni da svoje znanje, kompetencije i stečene vještine prenesu na mlađe generacije, srednjoškolce. 

"EYPBiH je inicijativa koja bi nakon ispunjavanja svih uvjeta koje je postavio EYP u Evropi trebala da postane i nacionalni komitet, zajedno s već 38 stalnih članica" kazao je Alibegović. 

Aktivnosti EYPBiH usmjerene su na edukaciju srednjoškolaca o savremenim političkim pitanjima Evrope, zajedno sa svim bitnim aspektima njihovog rukovođenja. 

"Taj vid edukacije je neophodan za, potencijalne, mlade političare zbog usvajanja svih znanja, kao i diskusija i razmjena iskustava sa stotinama drugih srednjoškolaca, te njihova primjena u praksi", istaknuo je. 

Dodao je i da edukativna platforma koju vodi EYP predstavlja nadogradnju standardnom obrazovnom procesu u aspektu politike i pitanja EU. 

Alibegović je podsjetio da je EYP osnovan 1987. godine u Francuskoj kao školski projekt grupe mladih entuzijasta te da je izrastao u evropski prepoznatu nestranačku i neprofitnu edukativnu platformu s 38 nacionalnih komiteta. 

Jedan od primarnih ciljeva te platforme je podizanje svijesti o evropskim pitanjima kao i motivacija mladih da postanu aktivni građani uključeni u evropska pitanja i aktuelne teme vezane za EU i njene institucije. 

Prednost ovakvog modela jeste što mladi uče o temi, iznose svoje mišljenje, diskutuju sa svojim vršnjacima i u konačnici vode raspravu i prave dogovor, rezultirajući razvojem aktivnog demokratskog društva. Interkulturalni dijalog i različitosti su u prvom planu platforme, i na taj način maksimalno utiču na razvoj individualne ličnosti svakog učesnika. 

Zahvaljujući svojim aktivnostima Evropski parlament mladih omogućuje sticanje dugoročnih sposobnosti poput timskog rada, javnog nastupa i učenja stranih jezika.

/ Sažetak