MUPKS - Izvršen pretres 43 objekta, pregled 920 osoba i 123 vozila
Datum objave: 10. 02. 2020 - 19:53

MUPKS - Izvršen pretres 43 objekta, pregled 920 osoba i 123 vozila

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (UP MUPKS) angažirana je na provedbi mjera i radnji iz vlastite nadležnosti, uključujući i pretrese ugostiteljskih objekata na području KS-a, a s ciljem prevencije izvršenja krivičnih djela

Shodno planskim aktivnostima Uprave policije MUP-a KS od septembra 2019. godine, a s ciljem poboljšanja stanja sigurnosti na području KS-a, policijski službenici su kontinuirano provodili mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem prevencije vršenja krivičnih djela i prekršaja.

Te mjere i radnje, pored ostalog, uključuju i provođenje racija od policijskih službenika, kao kriminalističko-operativne i taktičke radnje koja se poduzimaju s ciljem stavljanja pod policijsku kontrolu određenog prostora ili objekta, kako bi se provele druge mjere i radnje iz nadležnosti policijskog organa.

Na osnovu Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, tokom proteklog vikenda izvršeni su pretresi dva ugostiteljska objekta na području općina Novo Sarajevo i Ilidža.

Tokom pretresa tih objekata u njima je zatečeno 66 osoba, za koje je, shodno ovlaštenjima propisanim Zakonom o policijskim službenicima KS, provjeren identitet, te izvršen pregled.

U objektu koji je bio predmet pretresa, na području općine Novo Sarajevo, pronađeno je i izuzeto više paketića sa materijom koja asocira na opojne droge amfetamin i ekstazi.

Također, jedna osoba je lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo - posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su tokom posljednjih pet mjeseci, a u sklopu planiranih operativnih aktivnosti, izvršili preglede, racije, a po potrebi i pretrese više ugostiteljskih objekata, klubova igara na sreću, kao i drugih objekata i motornih vozila.

Izvršen je pregled, odnosno pretres 43 objekta u kojima je zatečeno i pregledano 920 osoba, kao i 123 vozila, te je oduzeta određena količina materije koja asocira na opojne droge i predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela i prekršaja.

U određenim slučajevima pronađene su osobe za kojima je u ranijem periodu raspisana potraga ili se dovode u vezu sa izvršenjem određenih krivičnih djela, te su, stoga, lišene slobode.  

Spomenute aktivnosti preventivno-represivnog karaktera će biti nastavljene i u narednom periodu, saopćeno je iz MUP-a KS.

/ Sažetak