Vijeće EU i dalje nedvosmisleno predano EU perspektivi BiH
Datum objave: 16. 10. 2017 - 17:05

Vijeće EU i dalje nedvosmisleno predano EU perspektivi BiH

Vijeće Evropske unije (EU) u zaključcima o Bosni i Hercegovini ponovo je istaklo svoju nedvosmislenu predanost EU perspektivi BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje, ali i izrazilo žaljenje usljed razorne retorike proteklih mjeseci utemeljene u prošlosti te ranog početka izbornih kampanja, koji su usporili tempo reformi i uticali na političku klimu.


Također, pozvali su bosanskohercegovačke institucije da unaprijede napore vezane za funkcioniranje i nezavisnost pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i borbe protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije.Vijeće je također podsjetilo na važnost opredjeljenja BiH za proces EU integracija.

U pozitivnom kontekstu, napomenuli su da je početna provedba Reformske agende omogućila poduzimanje prvih koraka ka strukturnoj prilagodbi ekonomije naše zemlje. Ipak, apelovali su na vlasti da pospješe provedbu sveobuhvatnih reformi, na inkluzivan način i u korist građana.

Osim toga, Vijeće EU je ohrabrilo BiH da nastavi rad na odgovaranju na Upitnik Evropske komisije (EK) kroz mehanizam koordinacije za EU pitanja te ponovo podsjetilo na svoj poziv svim nivoima vlasti u BiH da osiguraju učinkovitost mehanizma koordinacije, uključujući i osiguravanje harmonizovanih i konsolidovanih odgovora na Upitnik EK.

Imajući u vidu da se u Ustavu BiH Bošnjaci, Hrvati i Srbi navode kao konstitutivni narodi, zajedno s ostalima, Vijeće je ponovo istaklo da principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zagarantirani. Naglasili su da ne treba poduzimati niti jedan zakonodavni ili politički korak kojim bi se otežala provedba presude Sejdić i Finci i drugih povezanih presuda.

Osim preporuka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (OSCE-ODIHR) za daljnje poboljšanje izbornog okvira, Vijeće EU očekuje od BiH da u zadatim rokovima riješi pitanje presude Ustavnog suda BiH iz decembra 2016. godine, u vezi s određenim izbornim odredbama za Dom naroda Federacije BiH.

– Vijeće smatra da se reformama izbornog zakona treba pristupiti u duhu konsenzusa i dijaloga, kao bitnom pitanju, te također poziva BiH da provede preporuke OSCE-ODIHR-a kako bi se zemlja približila evropskim standardima, a kroz unaprjeđenje demokratskih procesa za buduće izbore – jedan je od zaključaka Vijeća EU.

Kako je istaknuto, istovremeno EU nastavlja apelovati na vlasti BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju nastojanja u cilju rješavanja viška municije i deminiranja i drugih neriješenih pitanja.

Između ostalog, Vijeće je pozdravilo nastavak Operacije Althea koja zadržava mogućnosti doprinosa odvraćajućim kapacitetima bh. vlasti, ukoliko situacija tako nalaže, uz istodobno stavljanje naglaska na izgradnju kapaciteta i osposobljavanje.

– U tom kontekstu, kao dio cjelokupne strategije EU za BiH, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi izvršnu vojnu ulogu Operacije Althea u pružanju podrške vlastima BiH da očuvaju sigurno i zaštićeno okruženje, pod obnovljenim mandatom UN-a. Vijeće iščekuje prezentaciju predviđenog Strateškog pregleda kao osnovu za razgovor sa zemljama članicama o opcijama za budućnost Operacije, također imajući u vidu sigurnosnu situaciju na terenu – saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Također, naglašeno je da Vijeće EU prepoznaje važnost nastavka koordinacije EUFOR Althea-e sa drugim međunarodnim akterima na terenu.

/ Sažetak