Kvalitet zraka negativan po zdravlje, najteže u Sarajevu
Datum objave: 23. 12. 2016 - 09:37

Kvalitet zraka negativan po zdravlje, najteže u Sarajevu

 U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH.

Na svim mjernim mjestima (Tuzla, Lukavac, Zenica, Sarajevo, Goražde, Živinice i Jajce) izmjerene su srednje dnevne vrijednosti  prašine PM10 ( čestice  promjera manjeg od 10 mikrometara)  više od 50 ug/m3 , što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka.

Najviše koncentracije lebdećih čestica PM10 zabilježene su u Sarajevu gdje su se dnevni prosjeci na mjernim mjeatima kretali od 300 do 415 ug/m3.

U Zenici su koncentracije ovog polutanta iznosile ok 170 ug/m3, u Tuzli, Lukavcu i Živinicama srednje dnevne koncentracije PM2.5 lebdećih čestica su iznosile oko 100 ug/m3.

Na mjernim mjestima u Tuzlanskom  kantonu se mjere lebdeće čestice PM2.5 odnosno čestice  promjera do 2.5 mikrometra , dok se na ostalim mjernim mjestima prate koncentracije PM10 - čestica promjera do 10 mikrometara. Iskustva pokazuju da su koncentracije PM2.5 obično za oko 10-20 % niže od koncentracija PM10). U Goraždu su dnevne koncentracije čestica PM10 iznosile oko 100, a u Jajcu oko 80 ug/m3.

Na mjernim mjestima u Zenici, Tuzli, Lukavcu i Živinicama su jučer zabilježena prekoračenja preposanih graničnih srednjih dnevnih  vrijednosti koncentracija sumpordioksida ( >125Ug/m3).

Najviše koncentracije sumpordioksida su zabilježene u Zenici , gdje su se dnevni prosjeci na mjernim mjestima kretali do 500 do 680 ug/m3, a satne  vrijednosti su premašivale 880 ug/m3. 

U Tuzli , Živinicama i Lukavcu ove su vrijednosti bile nešto niže nego u Zenici. Međutim u ovim gradovima je ponovno upostavljen trend postepenog povećanja koncentracija zagađujućih materija. 

U Sarajevu je na jednom mjernom mjestu (Otoka) jučer zabilježeno i povećanje koncentracija azotnih oksida, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zanimljivo je da su vrlo visoke koncentracije lebdećih čestica PM10 , praćene blago povećanim koncentracijama sumpordioksida zabilježene i na pozadinskoj stanci Ivan-sedlo. Na toj stanici se ne očekuju dogotrajnija zadržavanja visokih koncetracija što je slučaj u prethdodna dva dana.

To je posljedica postpenog izdizanja i vertikalnog širenja prizemnog sloja polutantima opterećenog zraka iz sarajevske kotline. 

Danas, niti u danima vikenda ne očekuje se promjene opšte meteorološke slike koja bi mogla da utiče na značajno poboljšanje kvaliteta  zraka. 

Stabilni meteorološki uslovi uzrokuju pojavu temperaturnih inverzija u kotlinskim krajevima i pogoduju akumulaciji zagađujućih materija u prizemlnim slojevima zraka. Moguće su oscilacije koncentracija zagađujućih materija  u toku narednih dana, međutim očekuje se zadržavanje trenda prekoračenja propisanih  graničnih vrijednosti na mjernim mjestima.

S obzirom da je počeo zimski period, može se očekivati ovakvo stanje kvaliteta zraka kao redovna pojava do proljeća. 

/ Sažetak