Djeca u BiH trebaju mehanizam više u zaštiti njihovih prava
Datum objave: 04. 10. 2016 - 13:30

Djeca u BiH trebaju mehanizam više u zaštiti njihovih prava

- U Međunarodnoj nedjelji djeteta predstavnici Ombudsmena za ljudska prava BiH, Mreža nevladinih organizacija "Snažniji glas za djecu" i Save the Children okupili su se danas u Sarajevu da bi apelirali na nosioce vlasti da potpišu i ratificiraju protokol o komunikacijskim procedurama čime bi djeca u BiH dobila mehanizam više u zaštiti njihovih prava.

Na važnost tog dokumenta koji je dio Konvencije UN-a o pravima djeteta upozorila je na pres-konferenciji, uime djece BiH, Lejla Hadrović iz Mreže "Snažniji glas za djecu" i naglasila da će to djeci omogućiti da zaštite svoja prava u UN-u, u slučaju da ih ne mogu ostvariti u svojoj državi.  

Ombudsmenka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur upozorila je da BiH nema poseban zakon koji uređuje pitanje djece, te ukazala na položaj djece i potrebu da se zaštite njihova prava jer su „oni naša budućnost“.

- Ombudsmeni godinama primaju žalbe koji se tiču zaštite prava djece još od njihovog rođenja (upis u matične knjige rođenih), pristupa na zdravstvenu zaštitu (na koju imaju pravo sva djeca do 18 godina bez obzira na to da li su im roditelji zdravstveno osigurani), kao i oblast obrazovanja gdje je još prisutna segregacija - naglasila je.

Vršilac dužnosti direktora Udruženja "Nova generacija" Banja Luka Jadranko Janković istaknuo je ulogu nevladinog sektora u osiguranju boljeg položaja djeteta, ali konstatirao da je ipak dalek put do toga da svako dijete u BiH ostvari svoja prava.

- Ipak, istrajat ćemo na tom putu a čini se da smo i prepoznati od državnih institucija - poručio je.

Današnju priliku iskoristio je da spomene da je tzv. 'plavi telefon', bh. savjetodavnu liniju za djecu, dosad zabilježio dvije hiljade poziva, a nasilje je prijavljeno oko 50 puta. Naglasio je napore što se ulažu na uvođenju tzv. evropskog broja za korištenje savjetodavne linije "plavi telefon".

Direktorica "Save the Children" Anrea Žeravčić podsjetila je da današnja konferencija ima za cilj razmotriti mehanizme zaštite djece u BiH, kako nacionalne tako i međunarodne.  

 - Država može i dužna je da uradi mnogo, od zakonodavnog okvira do administrativnih odredbi. Nešto se radi, ali ipak kad se pogledaju različiti indikatori (poput npr. obuhvaćenosti predškolskim odgojem…) ne možemo biti zadovoljni - istaknula je.    

Protokol o komunikacijskim procedurama potpisalo je 50 država svijeta, a 20 ga je ratificiralo. To znači da djeca u tim državama imaju mehanizam više za zaštitu svojih prava od djece u BiH. Današnja konferencija  "Mehanizmi zaštite djece u BiH" trebalo bi da rezultira preporukama nosiocima vlasti u namjeri da se unaprijede mehanizmi zaštite, a ovdašnjoj djeci omoguće sva prava kakva imaju njihovi vršnjaci širom svijeta.      

/ Sažetak