RAK - Prestaje važenje odluke o nacionalnom roamingu u BiH
Datum objave: 10. 02. 2016 - 14:54

RAK - Prestaje važenje odluke o nacionalnom roamingu u BiH

 Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) usvojilo je Plan i program rada Vijeća Agencije za 2016. godinu, te utvrdilo proceduru za izbor generalnog direktora Agencije.

Nakon provedenih javnih konsultacija, Vijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga „nacionalnog roaminga”).

Agencija ocjenjuje da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno obezbijediti poticaj za operatore da unapređuju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža.

Iz tog razloga ukida se dosadašnji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuđena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada, saopćeno je danas iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

U slučaju sklopljenih sporazuma o zajedničkom korištenju mrežnih kapaciteta, operatori su dužni da obezbijede da sa stanovišta krajnjih korisnika nema razlike da li operator realizuje uslugu putem vlastite mreže ili putem iznajmljenih kapaciteta drugog operatora.

Vijeće je razmatralo i prihvatilo informaciju o realizaciji zaključaka Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa cijenama mobilne telefonije, te podržalo set kratkoročnih mjera koje je Agencija izradila i dostavila dominantnim telekom operatorima.

Vijeće je konstatovalo da primjena kratkoročnih mjera ima za cilj poboljšanje uslova za krajnje korisnike, te je obavezalo Agenciju da informiše Vijeće o usaglašenim kratkoročnim mjerama, kao i o prijedlogu dugoročnih mjera koje će biti dostavljene Vijeću na razmatranje.

/ Sažetak