Cijene u regiji: Poskupjeli hrana i zdravstvene usluge, niži troškovi stanovanja i komunalija
Datum objave: 31. 03. 2015 - 09:47

Cijene u regiji: Poskupjeli hrana i zdravstvene usluge, niži troškovi stanovanja i komunalija

Povećanje cijena roba i usluga na Zapadnom Balkanu u februaru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine, odnosno u državama na prostoru bivše Jugoslavije, zabilježeno je u Crnoj Gori i Srbiji, dok su Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija imale deflaciju cijena, pokazuje analiza Anadolu Agency (AA). 

Cijene proizvoda i usluga u Srbiji u februaru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine veće su za 0,8 posto, a Crnoj Gori za 0,6 posto. Istovremeno cijene su manje u Makedoniji u istom vremenskom periodu za 3,3 posto, Bosni i Hercegovini 0,7 posto, a Sloveniji i Hrvatskoj za po 0,4 posto. 

- Jeftinija odjeća i obuća u BiH - 

Za razliku od cijena na godišnjem nivou u svim državama u februaru ove godine u odnosu na januar 2015. godine zabilježen je njihov rast. Cijene u februaru najmanje su povećane u Makedoniji prosječno za 0,1 posto, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini po 0,2 posto, Crnoj Gori 0,3 posto, a najviše u Srbiji gdje su u odnosu na januar veće za 0,9 posto.  

U Bosni i Hercegovini cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast od 0,2 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u februaru u odnosu na januar 2015. godine, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrana i bezalkoholna pića za 0,8 posto, obrazovanje za 0,7 posto i zdravstvo za 0,3 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u februaru u odnosu na januar 2015. godine, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljcima odjeće i obuće za 0,8 posto, ostalih dobara i usluga i rekreacije i kulture za 0,2 posto, namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće, prevoza, restorani i hoteli za 0,1 posto.

Cijene u februaru 2015. u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže su za 0,7 posto. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima prevoz za 8,4 posto, odjeća i obuća za 5,8 posto, ostala dobra i usluge za 0,7 posto. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima alkoholna pića i duhan za 6,6 posto, obrazovanje za 2,1 posto, zdravstvo za 1,8 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,2 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1 posto, rekreacija i kultura za 0,7 posto, restorani i hoteli za 0,3 posto, te komunikacije za 0,2 posto.

Prema indeksu potrošаčkih cijenа koje se definišu kаo mjerа prosječne promjene mаloprodаjnih cijenа robe i uslugа koje se koriste zа ličnu potrošnju, u Srbiji, u februаru, u odnosu nа jаnuаr 2015. godine, u prosjeku su povećаne zа 0,9 posto. Potrošаčke cijene u februаru 2015. godine, u poređenju sа istim mjesecom prethodne godine, povećаne su zа 0,8 posto, а u odnosu nа decembаr 2014. godine zа 0,6 posto.

Posmаtrаno po glаvnim grupаmа proizvodа i uslugа klаsifikovаnih premа nаmjeni potrošnje, u februаru 2015. godine, u odnosu nа prethodni mjesec, rаst cijenа je zаbilježen u grupаmа hrаnа i bezаlkoholnа pićа 2,2 posto, trаnsport 0,9 posto, a u grupаmа alkoholnа pićа i duhаn i restorаni i hoteli zа po 0,5 posto, obrаzovаnje 0,3 posto i rekreаcijа i kulturа 0,2 posto.

- Cijene povrća, goriva i maziva povećale inflaciju -

Pаd cijenа zаbiljeležen je u grupаmа odjećа i obućа za 0,8 posto i u grupаmа stаn, vodа, električnа energijа, gаs i drugа gorivа te nаmeštаj, pokućstvo i tekuće održаvаnje stаnа i zdrаvstvo zа po 0,1 posto. Cijene ostаlih proizvodа i uslugа nisu se bitnije mijenjаle.

Mjesečna inflacija u februaru 2015. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena u Crnoj Gori iznosila je 0,3 posto, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 0,6 posto.

Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća, goriva i maziva, voća, električnih aparata za ličnu njegu i ostalih proizvoda i aparata za ličnu njegu, mlijeka, sira i jaja, ulja i masti.

Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine bile su u prosjeku više za 0,4 posto. Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: hrana i bezalkoholna pića i prevoz za po 0,7 posto, ostali proizvodi i usluge 0,6 posto, dok je pad cijena zabilježen u grupama: odjeća i obuća za 0,3 posto i hoteli i restorani za 0,2 posto.

Cijene u grupama: alkoholna pića i duvan, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva, pokućstvo i rutinsko održavanje stana, zdravlje, komunikacije, rekreacija i kultura, obrazovanje su ostale na nivou cijena iz prethodnog mjeseca.

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru zabilježene su u grupama: odjeća i obuća 3,7 posto, zdravlje 2,9 posto, hrana i bezalkoholna pića i rekreacija i kultura po 2,1 posto; stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 1,5 posto, alkoholna pića i duvan 0,5 posto i komunikacije 0,1 posto, dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: prevoz za 8,1 posto, pokućstvo i rutinsko održavanje stana 1,2 posto, hoteli i restorani 1 posto i ostali proizvodi i usluge za 0,3 posto.

Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u Hrvatskoj, u februaru 2015. u odnosu na januaru 2015. u prosjeku su više za 0,2 posto. U odnosu na februar 2014. cijene su niže za 0,4 posto.

U februaru 2015. godine, na godišnjem nivou cijene u Sloveniji pale su za 0,4 posto. U februaru prošle godine godišnja inflacija iznosila je 0,1 posto. Prosječni rast od 12 mjeseci bio je 0,1 posto, a u istom periodu prethodne godine 1,4 posto.

 U toku godine cijena usluga je porasla za 2,2 posto, dok su cijene robe pale za 1,5 posto. Cijene trajnih dobara veće su za 2,5 posto, netrajnih proizvoda za široku robe za 1,6 posto, polu-trajne robe porasle su za 0,4 posto.

Niže cijene na godišnjoj osnovi u februaru su zabilježene u grupama: transport za 4,6 posto, stanovanje i opreme za domaćinstvo za po 1,9 posto, odjeće i obuće 0,6 posto, hrana i bezalkoholna pića, i zdravlje za 0,3 posto. U prosjeku, veće vijene nego prije godinu dana bile su u grupama alkoholnih pića i duhana 4,2 posto, rekreacije i kulture 4,1 posto, komunikacija za 1,2 posto, restorani i hoteli i razne robe i usluga za po 1 posto i obrazovanja 0,7 posto.

Godišnji rast cijena u februaru 2015 smanjen je većinom znatno jeftinijih naftnih derivata. U odnosu na februar 2014 tečno gorivo bilo je jeftinije za 16,8 posto, cijene goriva od 11,2 posto, te smanjenje doprinijeli su godišnjoj deflaciji od 0,9 procentnih poena. Nakon 0,1 procentnih poena na deflaciju također je doprinijela niža cijena mesa od 2,1 posto  i namještaja i opreme 2,5 posto. U grupi hrana i bezalkoholna pića također su zabilježene niže cijene i to ribe za 2 posto i hljeba i žitarica za 1,9 posto, dok su u grupi, niže cijene malih kućanskih aparata  bile za 5,4 posto.

-  U Sloveniji poskupjele telefonske usluge i internet -

    U februaru, u Sloveniji cijene su u prosjeku više za 0,2 posto: u januaru mjesečna inflacija bila je 1,3 posto.

Mjesečnoj inflaciji do 0,2 procentna poena, dopinjele su veće cijene telefonskih i internet usluga za 3,5 posto. Skuplje je povrće za 6,6 posto, odjeća i obuća za 0,9 posto i rekreacije i kulture 0,5 posto.  S druge strane, mjesečni porast od 0,1 postotni poen smanjio je cijenu hljeba i žitarice za 1,9 posto, dok su sva ostala smanjenja u februaru bila 0,2 procentna poena.

Prema Državnom zavodu za statistiku, u februaru 2015. godine, u Makedoniji cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu povećana je za 0,1 posto  mjesečno, a 3,3 posto niže na godišnjem nivou.

U februar 2015 u odnosu na januar 2015. godine, cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu povećana u grupi robe i 1,5 posto u grupi konačnih robe široke potrošnje za 0,3 posto.
  
      U Makedoniji je u februaru 2015 u odnosu na februar 2014. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su niže u energetici od 8,8 posto kao i u grupama intermedijalnih proizvoda za 1,3 posto, osim energije i kapitalnih proizvoda.

/ Sažetak