Sa izvora Sane razglednica sa apelom predsjednici Vlade RS-a
Autor: Fena
Datum objave: 08. 07. 2014 - 12:05

Sa izvora Sane razglednica sa apelom predsjednici Vlade RS-a

Više od dvije stotine ljubitelja prirode uputit će predsjednici Vlade Republike Srpske Željki Cvijanović razglednicu sa izleta na izvore Sane sa apelom za zaštitu te rijeke. 

Razglednicom se apeluje da Sana ostane bez hidroelektrana koje bi narušile njene prirodne vrijednosti i ljepote, kao i da se gornji tok rijeke proglasi parkom prirode kako je i predviđeno Prostornim planom RS do 2015. godine.

Ova akcija je nastavak kampanje Koalicije za Sanu protiv izgradnje hidroelektrane “Medna” na izvorima Sane. 

Također, Koalicija je predala inicijativu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za pokretanje procedure za Prethodnu zaštitu gornjeg toka rijeke Sane, u skladu sa Prostornim planom RS do 2015. godine, kao prijelaznog rješenja do konačnog proglašenja parka prirode. 

Iz Koalicije za Sanu u saopćenju podsjećaju da je investitor “LSB Elektrane” iz Banje Luke pokušao da izgradi malu hidroelektranu “Medna” na izvorima rijeke Sane. 

Izgradnju je započeo uprkos činjenici da je Prostornim planom Republike Srpske predviđeno da gornji tok rijeke Sane bude proglašen parkom prirode, a izvori Sane da budu pod strogim režimom zaštite zbog prirodnih i ambijentalnih vrijednosti. 

Vlada RS je usvojila Uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, kojom je Sana svrstana u prvu kategoriju sa samo još dvije rijeke u RS-u.

Razglednica Željki Cvijanović će biti uručena u 9.jula na protokol u zgradi Vlade.

/ Sažetak