Kovačević: Prodaja Hypo banke ove godine, ali neće biti otpuštanja Novi direktor Hypo banke u BiH
Autor: Patria
Datum objave: 25. 04. 2014 - 18:38

Kovačević: Prodaja Hypo banke ove godine, ali neće biti otpuštanja

Hypo banka BiH je u protekloj godini morala rezervirati 190 miliona maraka za loše kredite, izjavio je za bh. novinsku agenciju Patria (NAP) Dragan Kovačević, privremeni direktor Hypo banke. Kovačević je na čelu bh. ogranka ove banke zamijenio Aleksandra Pickera, koji je otišao na poziciju generalnog direktora grupacije Hypo.

Upravo je Picker, nedavni izjavio kako su gubici Hypo grupacije veći nego što se očekivalo. No, Kovačević kaže da Hypo u BiH ima veći procenat loših kredita nego ostale banke, ali da je poslovanje stabilno. Također, on ističe da banka neće, uprkos gubicima otpuštati radnike. 

Prema podacima udio loših kredita - kredita sa kašnjenjem u otplati - u bankarskom sektoru naše zemlje je i dalje visok i iznosi 15,1%. Naša banka je nešto iznad tog prosjeka što je rezultat loših plasmana iz perioda prije 2010. godine", kaže Kovačević.

Prema njegovim riječima, zbog toga Hypo ima „veoma strog i konzervativan pristup prema ocjeni rizika i strogu politiku kada su u pitanju rezervacije koje izdvajamo za takve kredite.“

"Iznos koji smo odvojili i knjižili na rezervacije za loše kredite u 2013. godini je 190 miliona KM, a on je značajno uticao na poslovni rezultat koji je negativan. Negativan rezultat, kao posljedicu strogih principa u izračunu rezervacija smo očekivali još od druge polovine 2013. godine. Sa druge strane, negativan rezultat je pokriven kroz dokapitalizaciju banke i ni najmanje ne utiče na našu stabilnost, kapital i poslovne planove za 2014. godinu", navodi on.

Kovačević ističe da su prošle godine zaustavili rast loših kredita, kroz reprograme kredita, pa je da jedan broj loših klijenata postao uredan u plaćanjima. Kada je u pitanju planirana privatizacija ove banke Kovačević je optimsta.

"Rok za prodaju ključnog tržišta Hypo Alpe Adria koje obuhvata poslovanje u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori je polovica 2015. godine. Proces se nalazi u fazi u kojoj se dovršetak prodaje već u ovoj godini čini realističnim. Pregovori sa zainteresiranim investitorima idu jako dobro. U ovome trenutnu ne razmišljamo o otpuštanju kao o mjeri za optimizaciju troškova. Više od 1.000 zaposlenika  i razgranata poslovna mreža, te kvalitetno uspostavljena interna struktura su sigurno jedna od naših velikih prednosti", navodi Kovačević.

/ Sažetak