/ Sport
/ Biznis

FOTO: Iz hercegovačkog kamena teče bitumen, prvi nagovještaj "crnog zlata"

Do hercegovačkog sela Mišljen udaljenog 12 kilometara od centra Ljubinja dolazi se uskim putem koji je jednu trećinu čak i makadamski i može se preći isključivo terenskim vozilom ili traktorom. Da bismo stigli na odredište, lokalitet rudnika gdje iz kamena teče bitumen od sela Mišljen, treba preći oko dva kilometra ili četrdesetak minuta pješice u jednom pravcu preko kamenih stijena. Na rudniku, nesvakidašnji prizor. Na pukotinama kamena naslage bitumena. Crne nakupine tekućine izrazito su kvalitetne i jakog mirisa katrana...

/ Ženski kutak
/ Zabava
/ Sažetak